Milyen látomásnál

milyen látomásnál

Bőségesen osztotta az alamizsnát a népnek, és állandóan imádkozott az Istenhez.

milyen látomásnál

Péter látomása. Míg az ételt készítették neki, elragadtatásba esett. Kornéliusz emberei Péternél.

Mi járatban vagytok? Péter Kornéliusznál.

milyen látomásnál

Néhány joppei testvér is vele tartott. Kornéliusz már várta őket, összehívta a rokonságát és benső barátait.

milyen látomásnál

De nekem az Isten megmutatta, hogy egy embert sem szabad közönségesnek vagy tisztátalannak tartani. De szeretném tudni: Miért küldtetek értem?

milyen látomásnál

A tímár Simon házában szállt meg, a tenger partján. Most tehát mindnyájan itt állunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk, amire neked az Isten megbízást adott.

milyen látomásnál

Ő mindenki Ura. S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az milyen látomásnál ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Aztán megölték, keresztre feszítették, 40de harmadnap feltámasztotta az Isten, és milyen látomásnál alakban megmutatta, 41igaz, milyen látomásnál az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele halálából való feltámadása után.

Látomás és indulat a művészetben Öt sor milyen látomás Homályos szemek és homályos látás Látás és jelenségek Látási tevékenységek Ez a lecke az első látomásnak Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza tanában betöltött központi szerepére összpontosít, valamint arra, hogy milyen részt vállalt ebben a látomásban a Szabadító. Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, miért remeg a szem milyen látomásnál szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében.

Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.

További a témáról