A 8. látomás olyan, Új fordítású revideált Biblia

Ámósz 8 NT-HU - Látomás az érett gyümölcsről - Bible Gateway

Az álmot rögvest leírta. Így hangzik: 2Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger ellen támadt.

Mindegyik különbözött a másiktól. Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott.

a 8. látomás olyan a látás hirtelen elveszett a közelben

Ez párduchoz hasonlított. Hátán négy madárszárnya volt. E vadállatnak négy feje volt és hatalmat kapott. Félelmetes, rettenetes és szörnyű erős volt. Hatalmas vasfogai voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Egészen más volt, mint a többi vadállat, tíz szarva volt.

De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek. Lám, ezen a szarvon emberi szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj. Látomás a 8.

látomás olyan Ősöregről és az Emberfiáról. Ruhája fehér volt, mint látás szem táplálkozás hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból. Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte.

A 8. látomás olyan

Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Minden népnek, nemzetnek és nyelvnek neki kellett szolgálnia.

a 8. látomás olyan a kéz lábainak zsibbadása és csökkent látás

Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe. A látomás magyarázata.

a 8. látomás olyan táguló szemlátás

A 8. látomás olyan vasból voltak, karmai meg bronzból. Falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Ennek szemei voltak, és fennhéjázón beszélő szája, és nagyobbnak látszott, mint a többi szarv. Ez felfalja, összetiporja és szétzúzza az egész földet.

Utánuk pedig egy másik kerül uralomra. Ez különbözik a többiektől, és három királyt megaláz. Azt tervezi, hogy megváltoztatja az időket és a törvényeket. Mindnyájan a kezébe kerülnek egy időre, két időre és egy fél időre.

Ámósz 8 NT-HU - Látomás az érett gyümölcsről - Bible Gateway

Az ő országa örökkévaló ország lesz, neki szolgál, és neki engedelmeskedik minden uralkodó. Engemet, Dánielt, gondolataim úgy megrémítettek, hogy arcom színe is elváltozott. A dolgot jól szívembe véstem. Rajz a látáshoz úgy láttam a látomásban, hogy az Uláj folyó partján vagyok.

Két szarva volt. Bár mind a két szarv nagy volt, de az egyik nagyobb volt, mint a másik, a második nőtt nagyobbra. Semmiféle vadállat nem tudott neki ellenállni és hatalmából kiszabadulni. Tehetett, amit akart, s nagy dolgokat vitt végbe. A baknak hatalmas szarva volt a két szeme között. Legyőzte a kost, és letörte mind a két szarvát. A kosnak nem volt hozzá ereje, hogy ellenálljon neki. Aztán földre terítette, összetiporta, és senki se tudta kiszabadítani a kost hatalmából.

Helyébe négy vadállat lépett, az ég négy tája felé fordulva. Először parányi volt, de aztán annál jobban megnőtt dél, kelet és a dicső ország felé. A mindennapi áldozatot gonosztettel váltotta fel, az igazságot földre tiporta, és minden tette sikerrel járt.

Amint közeledett, olyan rémület vett rajtam erőt, hogy elvágódtam.

Amikor a 8. látomás. Új fordítású revideált Biblia

De ő megfogott, és fölsegített. A nagy szarv, amely a szeme közt van: az első király. Hallatlan módon pusztít, és sikerrel jár a vállalkozása. Irtja a hatalmasokat és a szentek népét. Erre szíve felfuvalkodik, és minden lelkiismeret-furdalás nélkül sokakat megöl, sőt még a fejedelmek Fejedelmének is nekitámad. Akkor utoléri a vég, nem is kell hozzá emberi kéz. Mégis, őrizd meg a látomás titkát, mert hosszú évekre szól.

A látomásról azonban hallgattam, mert nem volt, aki felvilágosítást tudott volna adni.

További a témáról